Hortonomen, Växjö

Uppdrag: Foto, film och 3D-visning av Hortonomens studentlägenhter på Anna Koskulls Gata vid Linnéunivirsitetet i Växjö.
Kund: K2A Studenthus i Gävle AB
Styling: Lovisa Knutson
Arkitektskiss: Reflex Arkitekter AB
Arkitekt: K2A Trähus AB
Byggentreprenör: K2A Trähus AB
Byggherre: K2A Studenthus i Gävle AB